Cestovné poriadky do Drážďan

Cestovný poriadok do Drážďan – Interbus

Cestovný poriadok – Drážďany (Interbus)
3,7
2,5
čas odchodu
nástupná zastávka
čas odchodu späť
10:30
Košice
14:00
11:00
Prešov
13:30
11:50
Levoča
12:40
12:30
Poprad
12:00
13:10
Liptovský Mikuláš
11:20
13:50
Ružomberok
10:10
15:20
Žilina
09:10
16:00
Považská Bystrica
08:30
16:40
Trenčín
07:50
18:40
Brno
06:30
21:30
Praha
04:00
23:50
Drážďany
01:20
Vysvetlivky
  • 2 – premáva v utorok
  • 3 – premáva v stredu
  • 5 – premáva v piatok
  • 7 – premáva v nedeľu

Cestovný poriadok do Drážďan – STUDENT AGENCY

Cestovný poriadok Drážďany – STUDENT AGENCY
1,5
3,7
čas odchodu čas odchodu späť
23:00
Praha
06:30
01:00
Drážďany
04:30

Vysvetlivky:

  • 1 – premáva v pondelok
  • 3 – premáva v stredu
  • 5 – premáva v piatok
  • 7 – premáva v nedeľu

Objednajte si autobusové lístky

Meno:
Priezvisko: *
Dátum narodenia: DD/MM/RRRR
Miesto odchodu: *
Cieľová destinácia: *
Dátum odchodu: * DD/MM/RRRR
Dátum návratu: DD/MM/RRRR
E-mail: *
Telefón:
Poznámka k objednávke:
Súhlas so spracovaním osobných údajov: *
Kontrolný text z obrázka