Rezervácia výletu: Naplánujte si 2 zaujímavé tour v jeden deň. Zažijete pútavý program, skvelé jedlo, transfer, prepravu spolu so sprievodcom

Údaje o výlete

Dátum výletu
Preferovaný čas výletu

: Cena za osobu : 277.00

Názov hotela, kde ste ubytovaní, dodatočné informácie (poznámky):

Údaje o hlavnom cestujúcom

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo

Celková cena: 0.00


 

 

 

 

 

No part of the content of the page may be copied without the written consent of NADOSAH, spol. s r.o.