Rezervácia výletu: Užite si výlet do Bastakie, kde budete vidieť pozostatky z dubajských stien postavených z morských koralov

Údaje o výlete

Dátum výletu
Preferovaný čas výletu

: Cena za osobu : 142.00
: Cena za osobu : 77.00
: Cena za osobu : 142.00

Názov hotela, kde ste ubytovaní, dodatočné informácie (poznámky):

Údaje o hlavnom cestujúcom

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo

Celková cena: 0.00


 

 

 

 

 

No part of the content of the page may be copied without the written consent of NADOSAH, spol. s r.o.