Rezervácia výletu: Vstupenky na popoludňajší čaj v Burj Al Arab s transferom

Údaje o výlete

Dátum výletu
Preferovaný čas výletu

: Cena za osobu : 225.00
: Cena za osobu : 225.00

Názov hotela, kde ste ubytovaní, dodatočné informácie (poznámky):

Údaje o hlavnom cestujúcom

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo

Celková cena: 0.00