Rezervácia výletu: Magické Disney dobrodružstvo po francúzsky. Za deň stihnete návštevu až dvoch zábavných parkov.

Údaje o výlete

Dátum výletu
Preferovaný čas výletu

: Cena za osobu : 123.00
: Cena za osobu : 113.00
: Cena za osobu : 123.00

Názov hotela, kde ste ubytovaní, dodatočné informácie (poznámky):

Údaje o hlavnom cestujúcom

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo

Celková cena: 0.00

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami

 

No part of the content of the page may be copied without the written consent of NADOSAH, spol. s r.o.