Rezervácia výletu: Adrenalínová 30-minútová jazda na buginách v Dubaji s anglicky hovoriacim sprievodcom, transferom a občerstvením

Údaje o výlete

Dátum výletu
Preferovaný čas výletu

: Cena za osobu : 159.00

Názov hotela, kde ste ubytovaní, dodatočné informácie (poznámky):

Údaje o hlavnom cestujúcom

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo

Celková cena: 0.00