Rezervácia výletu: Vstupenky do tematického parku SEGA Republic a detského mestečka Kidzania

Údaje o výlete

Dátum výletu
Preferovaný čas výletu

: Cena za osobu : 83.00
: Cena za osobu : 73.00
: Cena za osobu : 73.00

Názov hotela, kde ste ubytovaní, dodatočné informácie (poznámky):

Údaje o hlavnom cestujúcom

Meno
Priezvisko
E-mail
Telefónne číslo

Celková cena: 0.00

Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami