Parkovanie na letisku v Budapešti (BUD)

Rezervácia parkoviska je možná najneskôr 3 dni pred príchodom, avšak najskôr 12 mesiacov pred príchodom na parkovisko.

Dátum príjazdu na parkovisko: *
Čas príjazdu na parkovisko: *
Dátum odchodu z parkoviska: *
Čas odchodu z parkoviska: *
Parkovacia plocha: *
Cena za parkovanie: *
Evidenčne číslo vozidla: *
Meno a priezvisko: *
Váš email: *
Telefónny kontakt: *
Poznámka:
Kontrolný text z obrázka
 

Chystáte sa na odlet z Budapešti a neviete kam zaparkovať svoje auto? Rezervujte si parkovanie na letisku v Budapešti hneď vedľa hlavného terminálu. Parkovanie priamo pri letisku v Budapešti je možné na troch parkoviskách monitorovacích kamerovým systémom. Rezerváciu parkoviska môžete vykonať prostredníctvom nižšie uvedeného formuláru.

Možnosti parkovania

 • Terminal Parking – Parkovanie pri termináli – zelená časť
terminal parking vstup - nadosah.sk
terminal parking zelene vjazd - nadosah.sk
 • Parkovisko sa nachádza hneď vedľa budovy terminálu
 • Monitorované kamerovým systémom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Krátkodobé parkovisko
 • Ideálne parkovisko ak sa na letisku neplánujete zdržať dlho. Nachádza sa len 25 metrov od terminálu a k dispozícii má 749 parkovacích mi­est.
 • Pri čase parkovania menej ako 5 minút, je parkovanie bezplatné
 • Vstup na parkovisko a výjazd z neho je zabezpečovaný prostredníctvom parkovacích lístkov.
 • Holiday parking – Dlhodobé parkovanie – modrá časť
Vchod na parkovisko v Budapešti - nadosah.sk
holiday parking modre letisko Budapešť - nadosah.sk
 • Monitorované kamerovým systémom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Vhodné pre dlhodobé parkovanie
 • Pri pobyte v zahraničí dlhšom ako týždeň vám odporúčame využiť holiday parking so špeciálnymi cenami denného ale aj týždenného parkovného.
 • Od terminálu je parkovisko vzdialené len 400 metrov, približne 6 –10 minút chôdze.
 • Kapacita parkoviska je 1000 parkovacích miest
 • Vstup na parkovisko a výjazd z neho je zabezpečovaný prostredníctvom parkovacích lístkov
 • Holiday Plus Parking – Dlhodobé parkovanie blízko terminálu – fialová časť
vstup hodiday plus parking - nadosah.sk
vjazd na holiday plus parking fialove - nadosah.sk
 • Monitorované kamerovým systémom 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Vhodné pre dlhodobé parkovanie
 • Parkovanie na dlhšie obdobie ako jeden deň v blízkosti terminálu
 • Parkovisko s kapacitou 500 parkovacích miest je od terminálu vzdialené len 175 metrov. Pešo sa tam dostanete za 3–5 minút.
 • Vstup na parkovisko a výjazd z neho je zabezpečovaný prostredníctvom parkovacích lístkov
Parkovisko v budapešti nadosah.sk

Dôležité informácie

 • Pozor !!! pri prvom vjazde na parkovisko v žiadnom prípade nestláčajte na automate tlačidlo na vytlačenie lístka. Ak tak urobíte systém Vám bude účtovať klasické parkovné za plnú cenu a nebude akceptovať vaše predplatené zvýhodnené parkovné.
 • Pri vstupe na parkovisko počkajte pred rampou približne 15 sekúnd pokiaľ kamerový systém načíta poznávaciu značku vášho auta. Následne by mal obslužný automat vytlačiť lístok.
 • Ak sa tak stane lístok si zoberte a otvorí sa vám vstupná rampa na parkovisko.
 • Ak systém automaticky do 15 sekúnd nevystaví lístok, tak naskenujte čiarový kód z vášho potvrdenia (nachádza sa vpravo hore).Následne samoobslužný automat vystaví lístok.
 • Pri odchode z parkoviska lístok vložte do automatu a opusťte parkovisko.

Cenník parkovania

Cenník parkoviska na letisku v Budapešti
Parkovisko
Počet dní parkovania / cena za parkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terminal parking 23€ 32€ 40€ 49€ 58€ 68€ 77€ 86€ 97€ 102€ 111€ 120€ 132€ 141€ 150€
Holiday parking 15€ 20€ 24€ 28€ 31€ 33€ 36€ 37€ 40€ 44€ 46€ 48€ 49€ 52€ 54€
Holiday plus parking 18€ 23€ 28€ 32€ 34€ 38€ 41€ 41€ 44€ 46€ 49€ 52€ 54€ 57€ 59€

Podmienky rezervácie parkoviska v Budapešti

 • Pre jedno vozidlo je možné rezervovať jedno parkovacie miesto. Parkovanie na letisku v Budapešti sa zabezpečuje prostredníctvom rezervácii.
 • Pri rezervácii je potrebné zadať čas príhodu na parkovisko, ako aj čas odchodu, výjazdu z parkoviska.
 • Rezervácia parkoviska je možná najneskôr 3 dni pred príchodom, avšak najskôr 12 mesiacov pred príchodom na parkovisko.
 • Rezervácia parkovacieho miesta sa vždy vykonáva na 1 – 30 dní. Nikdy nie na kratšiu alebo dlhšiu dobu.
 • Predĺženie rezervácie je možné, len ak sú na dané termíny dostupné parkovacie miesta.
 • Rezervácia parkovania sa stáva záväznou hneď ako klient obdrží potvrdenie o vytvorení rezervácie.
 • Pokiaľ si klient vyzdvihne vozidlo skôr ako uplynie plánovaný čas rezervácie, nie je možné aby mu bola vrátená suma za nevyužité dni parkovania.
 • Pokiaľ si klient nevyzdvihne vozidlo v čase dokiaľ má parkovacie miesto rezervované, pri odchode mu bude zaúčtovaný doplatok za parkovanie.
 • Pokiaľ sa klient nedostaví na parkovisko do 24 hodín od času kedy mal na parkovisko plánovaný príchod, jeho rezervácia bude automatický zrušená bez možnosti vrátenia poplatku za parkovanie.
 • Zmena alebo zrušenie rezervácie je možné najneskôr však 12 hodín pred časom vstupu na parkovisko uvedeným na rezervácii. Zmenu je možné vykonať počas otváracích hodín agentúry Nadosah spol s.r.o. Vrátenie sumy za parkovanie pri zrušení rezervácie nie je možné. Cena za parkovanie je nerefundovateľná.