Základné informácie o spoločnosti

  • Spoločnosť NADOSAH, spol. s r.o. je od 05.10.2015 re­gistrovaná v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie pod registračným číslom 2015/10-PO-D9225.
  • V Registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, podľa § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je spoločnosť zaevidovaná od 10.12.2015.
  • NADOSAH, spol. s.r.o. má v zmysle s ust. §9 zákona. č. 281/2001 Z.z., poistnú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v poisťovni UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07, Bratislava 27.
  • Naša spoločnosť začala svoju činnosť v roku 2005 na základe živnostenského povolenia k vykonávaniu tejto činnosti. Od 1.1.2010 zmenila naša spoločnosť právnu formu a vystupuje pod obchodným menom NADOSAH spol. s r.o. a je zapísaná v obchodnom registri vložka číslo 22379/P.
  • Od začiatku našej činnosti sa špecializujeme na predaj leteniek do celého sveta. Vystavujeme letenky všetkých leteckých spoločností, ktoré je možné na Slovensku vystaviť. Neodeliteľnou súčasťou predaja leteniek je aj ponuka ubytovania, cestovného poistenia a rôznych transferov, trajektov a cestovných lístkov.
  • Našími odberateľmi sú viaceré súkromné osoby a firmy, základné, stredné a vysoké školy, univerzity, športové kluby, umelecké súbory, ale aj štátne organizácie a inštitúcie z celého Slovenska. V prípade, že požadujete referencie je možné si ich vyžiadať emailom.
  • NADOSAH spol. s r.o. prevádzkuje domény www.nadosah.sk, www.rezervacie.eu, www.letenky-sky.skwww.akciove-letenky.sk
  • Na týchto stránkach umožňujeme online rezerváciu leteniek či už nízkonákladových dopravcov, ale aj klasických leteckých spoločností. Naše internetové stránky postupne aktualizujeme a vylepšujeme, ale ani to nestačí na to, aby sme na nich ponúkli všetko, čo vieme a máme k dispozícií.
  • Pracujeme s viacerými rezervačnými programami v rámci letenkového servisu (GALILEO, AMADEUS) a máme viacero rezervačných serverov pre ubytovanie, na predaj autobusových lístkov používame 6 rezervačných programov, a preto v prípade, že ste niečo, čo hľadáte na našej stránke nenašli, prosíme, dajte nám o tom vedieť na emaili info@nadosah.sk.

Kariéra v CK NADOSAH

Tešíme sa na spoluprácu aj s vami.

Kontaktný formulár

E-mail: * Nebude nikde uverejnený
Otázka: *
Súhlas so spracovaním osobných údajov: * Vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom prípravy ponuky a vyhlasujem, že sú mi známe moje práva, vrátane práva na odvolanie súhlasu. Viac informácií o ochrane osobných údajov: https://goo.gl/fMAJUC.
Kontrolný text z obrázka