Výhodný transfer Košice – Krakov letisko – Košice

Informácie o ceste z Košíc do Krakova na letisko

Pravidelný transfer na trase Košice – Krakov letisko a späť premáva 3-krát denne v pravidelných časoch z Košíc o 05:50 (príjazd na letisko o 10:20), o 10:35 (príjazd na letisko o 15:05), o 16:00 (príjazd na letisko o 20:25). Odchod z Košíc do Krakova je na parkovisku pred autobusovou a železničnou stanicou alebo z Autobusovej stanice, nástupište č.2 /v závislosti od toho či budete prepravovaný minibusom alebo autobusom/. Samotná cesta trvá 4 hodiny a tridsať minút a mikrobus má naplánovanú cestu k Terminálu 1 v Krakove. Na tejto trase premáva devätnásť-miestny minibus alebo klasický autobus. Z Krakova je odjazd minibusu rovnako 3-krát denne o 07:45 (príjazd do Košíc o 12:15), o 12:35 (príjazd do Košíc o 17:05), o 18:05 (príjazd do Košíc o 22:35).

Cenník transferov Košice – Krakov – Košice

Jednosmerný transfer – cena od 26,40 €/osoba

Podmienky prepravy v minibusoch:

Preprava batožiny

  • Každý cestujúci má nárok na prepravu 1ks príručnej batožiny, 1ks štandardnej batožiny v batožinovom priestore s hmotnosťou max. 25 kg. Nadpočetná batožina a kočíky sú prepravované len v prípade, že nehrozí poškodenie ostatných batožín a k preprave sú prijaté iba v prípade voľnej kapacity batožinového priestoru.

Preprava zvierat je vylúčená. S ohľadom na pohodlie pre cestujúcich aj pre samotné zvieratá, nie je bohužiaľ preprava zvierat minibusmi štandardne možná.

Preprava detí

Preprava detí do 36 kg a 150 cm je možná len za použitia detskej autosedačky. Klient je povinný o nutnosti použiť detskú autosedačku dopravcu upovedomiť pri objednávke prepravy. Detskú autosedačku v takomto prípade zabezpečí dopravca.

Preprava detí do 12 rokov vrátane je povolená iba s doprovodom rodiča, zákonného zástupcu alebo inej dospelej osoby, ktorá za dieťa prevzala zodpovednosť.

Samostatne cestujúce maloleté dieťa od 13 do 17 rokov vrátane je povinné pred nástupom do vozidla predložiť plnú moc podpísanú rodičom alebo zákonným zástupcom.

Spojenie na trase Košice – Katowice je obsluhované komfortnými minibusmi, ktoré vám na palube ponúkajú bezplatné Wi-Fi, kávu zdarma, noviny a tiež máte k dispozícii drobné občerstvenie z palubného menu.

Storno lístka: Najneskôr do 12 hodín pred odchodom je storno možné za poplatok 5%. Pri storne menej ako 12 hodín pred odchodom je lístok plne nerefundovateľný.

Dôležité !!! Poplatok za storno transferového lístka sa účtuje aj v tom prípade, ak Váš let bol zmenený alebo zrušený leteckou spoločnosťou!!!

Transfery z miest

Banská Bystrica | Bardejov |Bratislava |Brezno | Hanušovce nad Topľou | Humenné | Košice | Levoča | Liptovský Mikuláš | Lučenec | Michalovce | Nitra | Piešťany | Poprad | Považská Bystrica | Prešov | Rožňava | Ružomberok | Sabinov | Snina | Spišská Nová Ves | Stará Ľubovňa |Stropkov | Svidník |Trenčín |Trnava | Vranov nad Topľou | Zvolen | Žilina |

Objednanie transferu

  • svoj transfer si rezervujte s dostatočným časovým predstihom
  • objednávku nám môžete zaslať vyplnením doleuvedeného formuláru
  • pre väčšie skupiny pristavíme extra auto
  • telefonické rezervácie na čísle 051 749 54 89, 0915 359 860
  • emailová rezervácia: info@nadosah.sk
Objednávka transferu na/z letisko Krakov
Nástupné miesto: *
Výstupné miesto: *
Dátum odchodu: *
Čas odchodu: *
Počet osôb: *
Vaše meno:
Váš email: *
Poznámka:
Požadujete aj cestu späť: *
Pri ceste zo Slovenska uveďte presnú adresu vydvihnutia:
Súhlas so spracovaním osobných údajov: * Vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom prípravy ponuky a vyhlasujem, že sú mi známe moje práva, vrátane práva na odvolanie súhlasu. Viac informácií o ochrane osobných údajov: https://goo.gl/fMAJUC.
Kontrolný text z obrázka