Víza do USA – ESTA

ESTA (electronic system for travel authorization) je elektronický program prostredníctvom ktorého môžu cestujúci do USA požiadať o cestovnú autorizáciu. Program spravuje Ministerstvo národnej bezpečnosti a Úrad colnej správy a ochrany hraníc USA. Táto elektronická aplikácia je pre Slovákov dostupná od novembra 2008.

O cestovnú autorizáciu môžu žiadať príslušníci krajín, ktoré patria do programu o bezvízovom styku. Odporúčame, aby ste o svoju ESTU požiadali v časovom predstihu, ale ak Vám to doteraz nevyšlo tak najneskorší možný termín na podanie vašej žiadosti je 72 hodín pred odletom. V prípade, že Vám bude schválená autorizácia a do USA vycestujete, ani to však nieje garanciou toho, že Vám bude umožnený vstup do krajiny. Hneď po prílete do USA vykoná pracovník z Úradu colnej správy a ochrany hraníc USA kontrolu a rozhodne o povolení respektíve zamietnutí vstupu.

ESTA má požiadavky, ktoré sa týkajú cestovného pasu každého žiadateľa. Všetky cestovné pasy vydané od januára 2008 spĺňajú požiadavky programu ESTA. Od júna 2009 Slovenská republika vydáva ďalšiu, novú verziu cestovných pasov s biometrickými údajmi. V prípade, že Váš cestovný pas nespĺňa požiadavky programu nebude možné Vašu žiadosť ukončiť a systém vypíše chybové hlásenie.

Cestovná autorizácia ESTA má platnosť 2 roky od dátumu schválenia, ale upozorňujeme aj na to, že jej platnosť končí aj expiráciou toho cestovného pasu, ktorý bol do autorizácie vložený a taktiež expiruje zmenou mena cestujúceho.

Pobyt každého cestujúceho ktorý plánuje navštíviť Spojené štáty americké v rámci programu ESTA nesmie prekročiť 90 dní. Zakázané je zamestnať sa, navštevovať školu, alebo zastupovať zahraničné informačné média.

Program, ktorý schvaľuje a preveruje každú žiadost môže vygenerovať tieto statusy:

  1. Schválená cestovná autorizácia
  2. Zamietnutá cestovná autorizácia
  3. Zadržaná cestovná autorizácia

S odvolaním sa na naše všeobecno-obchodné podmienky zdôraznujeme, že naša agentúra vystupuje ako sprostredkovateľ a žiadnym spôsobom negarantuje udelenie cestovnej autorizácie.

Pri vyplňovaní jednotlivých údajov dbajte na ich správnosť a presnosť. Každé ďalšie aktualizácie respektíve opravy už odoslaných údajov môžu znamenať znovu vyžiadanie cestovnej autorizácie za ďalší poplatok. Po vyplnení a odoslaní formulára Vám náš pracovník pripraví a odošle email s platobnými údajmi na základe ktorých vykonáte platbu. Po obdržaní Vašej platby si ešte raz overíme správnosť Vašich údajov a potom požiadame o schválenie cestovnej autorizácie ESTA. Ihneď po vygenerovaní odpovede Vám na Váš email pošleme email s prílohou, kde bude Vaša cestovná autorizácia ktorú si vytlačíte. Každý záujemca o ESTU musí vyplniť samostatnú žiadosť.

Cenník – ESTA

  • Za každú žiadosť si účtujeme poplatok 35 eur vrátane všetkých povinných poplatkov.

Dôležité dokumenty:

Formulár č.1 – Vyhlásenie zákazníka | Formulár č.2 – Obchodné podmienky | Otázky a odpovede o ESTA |

Objednanie cestovnej autorizácie – ESTA

FORMULÁR ESTA
Priezvisko: *
Krstné meno: *
Ste známi aj pod inými menami alebo alternatívnymi identitami?: *
Alternatívna identita: Meno a priezvisko
Dátum narodenia – deň, mesiac, rok: *
Mesto narodenia: *
Krajina narodenia: *
Číslo pasu : *
Krajina občianstva: *
Číslo Občianskeho preukazu: *
Dátum vydania pasu: *
Dátum skončenia platnosti pasu: *
Vystavila vám niekedy nejaká iná krajina pas alebo občiansky preukaz na cestovanie? : *
Ak ste odpovedali áno,uveďte krajinu, typ dokumentu, číslo, rok ukončenia platnosti:
Ste ešte teraz občanom alebo štátnym príslušníkom ďalšej krajiny?: *
Ak ste odpovedali áno, uveďťe štátne občianstvo a ako ste ho získali:
Ste členom programu CBP Global Entry?: *
Priezvisko a meno matky: *
Priezvisko a meno otca: *
Domáca adresa: *
Emailový kontakt: *
Telefónne číslo: *
E-mailová adresa kontaktnej osoby: *
Ste v súčasnosti alebo boli ste skôr zamestnaný/á?: *
Ak ste odpovedali áno, uveďže zamestnávateľa:
Adresa:
Telefónne číslo:
Cestujete do USA v tranzite do inej krajiny?: *
Ste momentálne zamestnaní alebo ste boli zamestnaní?: *
Trpíte fyzickými alebo psychickými poruchami, máte problémy s užívaním omamných látok alebo ste drogovo závislí, prípadne trpíte v súčasnosti niektorou z nižšie uvedených chorôb: chlera, záškrt, infekčná tuberkulóza, mor, detské kiahne, žltá zimnica, Vírusové krvácavé horúčky, napríklad Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo alebo závažné akútne ochorenie dýchacích ciest, ktoré by sa mohlo preniesť na ďalšie osoby a spôsobiť úmrtie: *
Boli ste niekedy zatknutý/á alebo odsúdený/á za trestný čin, ktorý viedol k vážnej škode na majetku alebo k vážnej ujme na inej osobe alebo vládnom subjekte?: *
Porušili ste niekedy akýkoľvek zákon týkajúci sa vlastníctva, užívania alebo distribúcie nezákonných drog?: *
Usilujete sa angažovať alebo angažovali ste sa niekedy v teroristickej činnosti špionáži, sabotáži alebo genocíde?: *
Spáchali ste niekedy podvod alebo ste uviedli podvodné informácie o sebe alebo iných osobách, aby ste získali alebo napomohli iným získať vízum alebo vstup do Spojených štátov?: *
Usilujete sa v súčasnosti nájsť zamestnanie v Spojených štátoch alebo ste boli predtým zamestnaný/á v Spojených štátoch bez predchádzajúceho povolenia od vlády USA?: *
Bolo Vám niekedy zamietnuté vízum USA, o ktoré ste si zažiadali so svojím súčasným alebo predchádzajúcim pasom, alebo bol Vám niekedy zamietnutý vstup do Spojených štátov, alebo zrušili ste svoju žiadosť o vstup v mieste vstupu v USA?: *
Ak ÁNO – Kedy? Kde?: *
Zostali ste niekedy v Spojených štátoch dlhšie než na obdobie, ktoré Vám povolila vláda USA?: *
Zostali ste niekedy v Spojených štátoch dlhšie než na obdobie, ktoré Vám povolila vláda USA?: *
Cestovali ste po 1. marci 2011 (vrátane) do Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Líbye, Somálska alebo Jemenu alebo ste tam boli?: *
Meno, telefónne číslo a email na kontaktnú osobu v prípade núdze: *
Meno kontaktnej osoby v USA: *
Adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby v USA: *
Dátum odletu do USA: *
Súhlas so spracovaním osobných údajov: * Vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom prípravy žiadosti ESTA a vyhlasujem, že sú mi známe moje práva, vrátane práva na odvolanie súhlasu.
Kontrolný text z obrázka
 

Pozrite si tiež

Letenky do USA | Ubytovanie v USA |

Pošlite nám svoju otázku k tejto téme

E-mail: * Nebude nikde uverejnený
Otázka: *
Súhlas so spracovaním osobných údajov: * Vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom prípravy ponuky a vyhlasujem, že sú mi známe moje práva, vrátane práva na odvolanie súhlasu. Viac informácií o ochrane osobných údajov: https://goo.gl/fMAJUC.
Kontrolný text z obrázka